انجمن تخصصی مهندسین مکانیک

نسخه‌ی کامل: نرم افزار های مهندسی مکانیک
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

نرم افزار های مهندسی مکانیک

زیر انجمن‌ها:

 1. catia
  1. آموزش
  2. سوالات ومشکلات
  3. عمومی
  4. درخواست ها
  5. پروژه های آماده
  6. کارگاه
 2. solid works
  1. آموزش
  2. سوالات ومشکلات
  3. عمومی
  4. درخواست ها
  5. کارگاه
  6. پروژه های آماده
 3. matlab
  1. آموزش
  2. سوالات ومشکلات
  3. عمومی
  4. درخواست ها
  5. کارگاه
  6. پروژه های آماده
 4. nastran
  1. آموزش
  2. سوالات ومشکلات
  3. عمومی
  4. درخواست ها
  5. کارگاه
  6. پروژه های آماده
 5. ansys
  1. عمومی
  2. سوالات ومشکلات
  3. آموزش
  4. درخواست ها
  5. کارگاه
  6. پروژه های آماده
 6. Abaqus
  1. آموزش
  2. سوالات ومشکلات
  3. عمومی
  4. درخواست ها
  5. کارگاه
  6. پروژه های آماده
 7. COSMOSMotion 2007
  1. آموزش
  2. سوالات ومشکلات
  3. عمومی
  4. درخواست ها
  5. کارگاه
 8. pro engineer
  1. آموزش
  2. سوالات ومشکلات
  3. عمومی
  4. درخواست ها
  5. کارگاه
  6. پروژه های آماده
 9. AutoCAD
  1. آموزش
  2. سوالات ومشکلات
  3. عمومی
  4. درخواست ها
  5. کارگاه
  6. پروژه های آماده
 10. Autodesk Inventor 2012
  1. آموزش
  2. سوالات ومشکلات
  3. عمومی
  4. درخواست ها
  5. کارگاه
  6. پروژه های آماده
 11. Fluent
  1. آموزش
  2. سوالات ومشکلات
  3. درخواست ها
  4. عمومی
  5. کارگاه
  6. پروژه های آماده
 12. مديريت چرخه عمر محصول (PLM)
  1. آموزش
  2. سوالات ومشکلات
  3. پروژه های آماده
 13. Moldflow
  1. آموزش
  2. سوالات ومشکلات
  3. درخواست ها
  4. عمومی
  5. کارگاه
  6. پروژه های آماده