انجمن تخصصی مهندسین مکانیک

نسخه‌ی کامل: آموزش
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

آموزش

موضوع‌ها

 1. آموزش متد حجم سیال در فلوئنت: شبیه سازی جریان جوهر در پرینتر جوهر افشان به زبان فارسی (0 پاسخ‌ها:)
 2. آموزش تعیین نوع المان،تعیین ثوابت و ... (2 پاسخ‌ها:)
 3. آباکوس یا انسیس ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 4. آموزش تحلیل خرپای دو بعدی در انسیس (7 پاسخ‌ها:)
 5. آموزش نصب انسیس 13 (9 پاسخ‌ها:)
 6. آموزش تحلیل تنش تیر پله ایی در انسیس (5 پاسخ‌ها:)
 7. نرم ازار انسیس (2 پاسخ‌ها:)
 8. آموزش تحلیل تیر تحت اثر وزن آن در انسیس (2 پاسخ‌ها:)
 9. تحلیل تنش در مخازن CNG به کمک ANSYS (2 پاسخ‌ها:)
 10. آموزش تحلیل تیر تحت بار گسترده در انسیس (5 پاسخ‌ها:)
 11. آموزش تحلیل تنش صفحه ایی در انسیس (0 پاسخ‌ها:)
 12. کتاب آموزش ANSYS دکتر جاهد مطلق (3 پاسخ‌ها:)
 13. نحوه ی فراخوانی فایل های برنامه ی سالید در نرم افزار انسیس (0 پاسخ‌ها:)
 14. آموزش تحلیل استوانه ی جدار نازک در انسیس (1 پاسخ:)
 15. آموزش بدست آوردن نیروهای عکس العمل تیر دو سر گیردار در انسیس (3 پاسخ‌ها:)
 16. آموزش مدل سازی در انسیس(بخش 2) (0 پاسخ‌ها:)
 17. آموزش مدل سازی در انسیس(بخش 1) (0 پاسخ‌ها:)
 18. آشنایی با محیط برنامه انسیس (0 پاسخ‌ها:)
 19. آشنایی با روش اجزاء محدود(FEM) (0 پاسخ‌ها:)
 20. معرفی برنامه انسیس(Ansys) (0 پاسخ‌ها:)