انجمن تخصصی مهندسین مکانیک

نسخه‌ی کامل: طراحی مبدل های حرارتی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

طراحی مبدل های حرارتی

موضوع‌ها

  1. یاور همیشه مومن (0 پاسخ‌ها:)
  2. طراحی مبدل های حرارتی از شاه (2 پاسخ‌ها:)